Slujbe Misionare

VECERNII MISIONARE

IANUARIE-DECEMBRIE 2018

 1. 28  ianuarie      – Buna Vestire
 2. 11 februarie     – Sfinții Împărați
 3. 4 martie           – Sfânta Treime
 4. 15 aprilie         – Adormirea Maicii Domnului
 5. 13 mai              – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
 6. 17 iunie           – Sfântul Grigorie Luminătorul
 7. 22 iulie            – Schimbarea la Față
 8. 19 august         – Sfântul Mina
 9. 23 septembrie  – Sfântul Ilie Tesviteanu
 10. 7 octombrie    – Înălțarea Domnului
 11. 11 noiembrie – Sfinții Trei Ierarhi
 12. 9 decembrie   – Acoperământul Maicii Domnului

Preoţii vor participa la aceste vecernii misionare după cum urmează:

 

GRUPA I

Ianuarie, Mai, Septembrie

Pr. Popa Nicolae, Pr. Boitan Ilie, Pr. Tănase Vasile, Pr. Herţa Bogdan, Pr. Andone Dumitru, Pr. Agache Ovidiu, Pr. Stan Gheorghe, Pr. Trofim Viorel, Pr. Caragață Eugen, Pr. Neculai Justinian, Pr. Dorobanţu Remus, diac. Gorun Gheorghe Cristian, Diac. Chimbeschi Florin.

GRUPA II

Februarie, Iunie, Octombrie

Pr. Ispas Romeo Gabriel, Pr. Strat Ionel, Pr. Sevastin Corneliu, Pr. Lisovencu Dănuţ, Pr. Mihai Mihael Marian, Pr. Mihalea Neculai, Pr. Palade Dănuț, Pr. Partebună Nicu, Pr. Jecu Sebastian, Pr. Carp Viorel Vasile, Pr. Pârlog Liviu,  Diac. Petrov George.

GRUPA III

Martie, Iulie, Noiembrie

Pr. Petre Daniel, Pr. Ispas Mircea, Pr. Benga Cristian, Pr. Dăscălescu Gheorghe, Pr. Ion Nicolae Sorin, Pr. Pahonea Constantin, Pr. Gavrilă Dumitru, Pr. Grosu Ionuţ Raul, Pr. Chiosea Ciprian, Pr. Enache Anghel, diac. Titorencu Cristian Adrian, diac. Munteanu Dragos

GRUPA IV

Aprilie, August, Decembrie

Pr. Neculai Felix Lucian, Pr. Onu Valentin, Pr. Paţanghel Dumitru, Pr. Ghiţă Ciprian, Pr. Spânoae Vasile, Pr.Dumitru Lucian, Pr. Micu Claudiu Bogdan, Pr. Constantin Sandu Gabriel, Pr. Curleancă Lucian, Pr. Ene Lefter, Pr. Luca Călin, Pr. Trif Mihai Cristian, diac. Agache Cristian.

 

TABEL

 Cu preoţii şi catehezele de la Vecerniile Misionare din anul 2018

Nr. Crt Numele şi prenumele preoţilor Titlul catehezei Data vecerniei misionare Biserica unde se ţine vecernia misionară
1. Palade Dănuț

Parohia „Sfântul Nicolae”

Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 28.01.2018 Buna Vestire
2. Traian Laurențiu –

Parohia Tudor Vladimirescu

Educația religioasă a tinerilor în contextul societății secularizate 11.02.2018 Sfinții Împărați
3. Herța Bogdan Florin

Parohia „Sfântul Nicolae

Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Maică și Fecioară 04.03.2018 Sfânta Treime
4. Jecu Sebastian –

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi”

Pelerinajul ca mijloc misionar 15.04.2018 Adormirea Maicii Domnului
5. Enache Anghel – Parohia „Sfantul Nectarie” Dimensiunea misionară a Sfintelor Taine 13.05.2018 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
6. Dumitru Lucian

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”

Păcatele strigătoare la cer și remediile împotriva lor 17.06.2018 Sfântul Grigorie Luminătorul
7. Trif Mihai Cristian – Parohia „Buna Vestire” Importanța catehetică a cultului Sfintelor Icoane 22.07.2018 Schimbarea la Față
8. Chiosea Ciprian – Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Rolul Bisericii Ortodoxe în promovarea unității spirituale 19.08.2018 Sfântul Mina
9. Dulgheru Nicolae – Parohia Iazurile Familia creștină: provocări ale lumii conteporane 23.09.2018 Sfântul Ilie Tesviteanul
10. Tănase Dănuț Cristian – Parohia Mahmudia Cântarea în comun. Mijloc de întărire a unității în dreapta credință 07.10.2018 Înălțarea Domnului
11. Neculai Justinian – Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” Datini și obiceiuri legate de cultul morților 11.11.2018 Sfinții Trei Ierarhi
12. Ion Nicolae Sorin – Parohia „Sfântul Nicolae” Personalități bisericești implicate în actul Unirii de la 1918 09.12.2018 Acoperământul Maicii Domnului

TABEL  CU  PROGRAMAREA  MASLURILOR  MISIONARE
PROTOIERIA TULCEA

ÎN  POSTUL_PAȘTELUI 2018

 

CERCUL I  MISIONAR                                            

Buna Vestire (Tulcea)  –  28 februarie

Sf. Treime (Tulcea) –  2 martie.

Valea Nucarilor  –  7  martie.

Iazurile –  14 martie

Sf. Imparati (Tulcea) – 16 martie

Kogalniceanu   – 21 martie

Acoperamantul M.D. (Tulcea) – 23 martie

CERCUL II  MISIONAR

Sf. Grigorie L. (Tulcea) – 28 februarie

Sf. Gheorghe (Tulcea) – 2 martie

Adormirea M.D. (Tulcea) – 7 martie

Frecatei – 14 martie

Cataloi – 16 martie

Posta – 21 martie

 CERCUL III MISIONAR                               

Mineri     – 28 februarie

Inaltarea D. (Tulcea)   – 2 martie

Intrarea in Bis a M.D. (Tulcea)  – 7 martie

Malcoci   – 14 martie

Somova   – 16 martie

Sf. Trei Ierarhi    – 21 martie

Parches    – 23 martie

CERCUL IV MISIONAR

Victoria   – 28 februarie

Nufaru  – 02 martie

Sf. Mina (Tulcea)    – 07 martie

Sf. Ilie (Tulcea)        – 14 martie

Sf. Nicolae (Tulcea)    – 16 martie

Schimbarea la Fata (Tulcea) – 23 martie

CERCUL V MISIONAR

Murighiol – 28 februarie

Dunavat – 02 martie

Colina – 07 martie

Bestepe – 14 martie

Mahmudia – 16 martie

Plopu – 21 martie