Parohii

Parohia „Sfinţii Împăraţi”

Parohia „Sfinţii Împăraţi” este reprezentată de pr. paroh, Corneliu Sevastin, tel. 0723630940, pr. Dumitru Paţanghel, tel. 0745188388, pr. Cristian Benga, tel. 0748072956 și are următoarea adresă: str. Nicolae Bălcescu nr. 47, Tulcea, jud. Tulcea, cod poștal 820033.

Biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a fost construită în stil românesc cu o singură turlă în faţă şi are formă de corabie . Lucrările de construcţie din piatră au fost începute în anul 1874, în vremea stăpânirii otomane, de către creştinii coloniei romane dezbinaţi de biserica „Sfântul Nicolae” în urma schismei bulgare din anul 1870.

După alipirea Dobrogei cu patria – mamă (14 noiembrie 1878), în anul 1879 lucrările au fost definitivate. Actul comemorativ  din 3 iunie 1919 , semnat de P.C. preot iconom Em. St. Bogatu  protoiereu al judeţului Tulcea , arată că biserica a fost pusă în stare de funcţionare în anul 1876, cu toate că aceasta era nepardosită , netencuită şi nezugrăvită . Biserica a rămas în starea  în care s-a arătat mai sus pana la intrarea romanilor în Dobrogea.

În anul 1916, din cauza evenimentelor produse de primul război mondial, românii părăsind vremelniceşte Dobrogea, această biserică a fost devastată de armatele inamice, jefuită de odoarele sale şi pângărită în Sfântul Altar , unde s-a umblat şi la piciorul Sfintei Mese.

Tot în timpul războiului din anii 1916-1918 acest sfânt lăcaş a fost lovit de două bombe, una la temelie în corpul Bisericii în partea de nord, iar a doua la fereastra cafasului, tot în partea de nord, producând ambele puţine stricăciuni. După reîntoarcerea autorităţilor române în ziua de 26 noiembrie 1919, credincioşii acestei Biserici s-au ostenit pentru a fi reparată. O mână de oameni au strâns de la enoriaşii parohiei şi de la creştinii din oraş fără deosebire de naţionalitate suma de 6100 lei, făcându-i-se reparaţiile necesare la geamuri, acoperiş, la pereţii unde a fost lovită de bombe şi spoindu-i-se pereţii exteriori de doua ori .

S-au distins ca ostenitori la strângerea fondului d-nii: Gheorghe Bucur, Grigore Ţuţuianu, Dumitru Barbu, Haralambie Tănase, Petru Drăgoi, Nicolae Răpeanu, iar dintre donatori cu sume mari enumeram: Comuna Tulcea cu 1000 lei, d-ul Chirila Samoila cu 860 lei, Alexandru Calafeteanu 100 lei, Ioan Iosif, Dumitru Ioan, Banca Populară „Spiru Haret”, Alexie Sizon, Toma Dumitru, Stoian si Tudor Lichiardopol.

                În anul 1988 au fost începute lucrările pentru turla cea nouă, cu  contribuţia substanţială a familiei Nicolae şi Ioana Cătănoiu. Ridicarea turlei, tencuirea interioarelor şi exterioarelor turlei şi ale Bisericii au fost executate prin ajutorul gratuit şi de suflet al familiei Maria si Gheorghe Ardeleanu şi al familiei Elena şi Ionel – Ilie Gheorghe şi  prin contribuţia tuturor enoriaşilor Parohiei „Sfinţii Împăraţi” – Tulcea, precum şi a unor credincioşi din afara parohiei.             Refacerea picturii înseamnă strădaniile pictorului bucureştean Radu Iulian , ajutat de     D-na Liliana Iudita Patachi din Tulcea si s-a finalizat in anul 2000.

                 În prezent la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” slujesc următorii: Pr. Paroh Sevastin Corneliu, Pr. Pațanghel Dumitru și Pr. Benga Cristian.

Despre autor

Avatar

admin

Lasa un comentariu