Parohii

Parohia „Sf. Nicolae”

Parohia „Sf. Nicolae” este reprezentată de pr. paroh, Bogdan Herţa, tel. 0740212687, pr. Nicolae – Sorin Ion, tel. 0724332132, pr. Dănuț Palade, tel. 0758321576 și are următoarea adresă: str. Progresului nr. 37, Tulcea, jud. Tulcea, cod poștal 820009.

În centrul orașului, la întretãierea strãzilor Frumoasã, Babadag și Progresului se aflã Biserica „Sfântul Nicolae”, Catedrala orașului Tulcea.

Construcția monumentalã, în stil bizantin și în formã de cruce, dominã prin mãreție împrejurimile, iar în zile de sãrbãtoare existența i se face cunoscutã pânã la mari depãrtãri prin sunetul deosebit de melodios al vestitelor sale clopote, turnate în Bavaria în anul 1882.

Dupã unele însemnãri ale preoților înainte – slujitori de la Biserica „Sfântul Nicolae” aflăm faptul că în anul 1862 s-a pus început constucției actualei catedrale, actul de fundație fiind pus de Mitropolitul Dionisie al Durostorului în 1862.

                Sfânta Masã este formatã din blocuri de piatrã, pe care se vãd și azi în latura din miazãzi probabil o fostã cruce, întrucât se aflã pe aceastã bucatã inițialele Iisus Hristos.

                Construcția din piatrã și cãrãmidã  este înaltã de aproximativ 30 m, stil bizantin cu trei turle: douã așezate în fațã, iar a treia, mai mare, în centru fiind învelitã cu tablã galvanizatã. În interior tavanul este format din 15 bolți, sprijinite pe opt stâlpi masivi din cãrãmidã și piatrã. Pictura, în stil renascentist, a fost executatã în 1905 – 1906 de pictorul profesor D. Marinescu de la școala de Arte Frumoase din București.

                În 1867 mergând spre fostul rege Carol I, s-a oprit la Tulcea și vizitând Biserica „Sfântul Nicolae”, care era atunci în construcție, a donat bisericii un set de Sfinte Vase.

                În anul 1897 s-au fãcut reparații radicale bisericii de cãtre Guvernul român, prezidat de Dimitrie Sturdza și continuat de Guvernul G. Cantacuzino. În cadrul acestei reparații au fost executate catapeteasma din lemn de stejar, douã iconostase mici, douã strane pentru cântãreți și strana pentru credincioși.

                De atunci și pânã astãzi bisericii i s-au efectuat reparații interioare și exterioare: în 1934 s-a pus parchet pe jos în locul mozaicului, iar în 1961 reparații exterioare.

                Din cauza stãrii avansate de deteriorare a infrastructurii, dar și a picturii în urma demersurilor parohului de la acel moment, preotul Ionițã Nicolae, ale preoților conslujitori Ion Nicolae Sorin și Herța Bogdan, în anul  2004 au început lucrãrile de restaurare a lãcașului de cult care s-a derulat în două etape 2003-2005 și 2006-2007.

                Impunătoare şi sobră, zveltă şi monumentală, Catedrala „Sfântul Nicolae”, devine de la 25 martie 2008 Catedrală episcopală a nou înfiinţatei Eparhii a Tulcii.

                Alăturat Bisericii a fost ridicată o capelă funerară (anexă a Bisericii) cu centrală termică, grupuri sanitare, bibliotecă, bucătărie, sală de mese şi meditaţii unde îşi desfăşoară activitatea Fundaţia Aegyssus.

                În prezent la Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” slujesc următorii: Pr. Paroh Herța Bogdan, Pr. Ion Nicolae Sorin și Pr. Palade Dănuț.

Despre autor

Avatar

admin

Lasa un comentariu