Parohii

Parohia „Sf. Ilie Tesviteanu”

Parohia „Sf. Ilie Tesviteanu” este reprezentată de pr. paroh  Vasile Spânoae, tel. 0744497538, și are următoarea adresă: str. Hurezului, nr. 4,  cartier Lotizare, Tulcea, jud. Tulcea.

Istoricul parohiei

Organizarea parohiei

Preot paroh ,P.C PREOT ICONOM STAVROFOR VASILE SPANOAE

Cantaretul parohiei, COSTEA GABRIEL-onorific

Consiliulparohial:DumbravaGheorghe-epitrop,Tudor Dumitru,CiobanuMihai,Moldoveanu Constantin,NegrutDan,Codrescu Pavel

Donații :

-pentru Capela din lemn construita de enoriasi cu sprijinul:Parohia sf.Gheorghe din Tulcea(Biserica cu ceas);Gogancea Mihai-enorias al parohiei,director adjunct la Directia de Finante Publice Tulcea;Tudor Dumitru,enorias al parohiei-director la firma S.C.Tudomar SRL;Sava Ionel,enorias alparohiei,inginer le SC Deltacons Tulcea;Florea Marian,administrator la S.C. .General Electric;S.C Demat Cons.

-pentru Capela in perioada 2007-2008:

SC MMC SRL,administrator SACU MIHAI

SC NUSA SRL,director SACU STERE

SC GENERAL ELECTRIC,administraror FLOREA MARIAN

SC DESCOT SRL,administrator DUMITRACHE ELENA

SC DELTACONS SA ,director gen.STROE AL.

SC VALCIU &CO; SNC

NARCISA MOBDESIGN SRL

SC SCOP SRL,administrator Gavrila Carmen

SC AGROTIB SRL,ANDONE ION reprezentant legal

Lucrarile au fost executate de enoriasi ai parohiei in mare parte de familia SCRIPNICIUC.

In perioada 2009- 2013au sprijinit lucrarile la Biserca mare si la Asezamantul Social:

            CONSILIUL JUDETEAN TULCEA ,CONSILIUL LOCAL AL PRIMARIEI TULCEA, MANASTIREA FRASINEI,SC VALCIU &CO; SNC,SC MARIX,SC MMC SRL,SC MUGLY,SC SCOP SRL

 In prezent lucrarile la constructia bisericii sunt oprite din lipsa de fonduri ,insa nadajduim ca cei care vor accesa acest sait vor veni in ajutorul nostru si prin bunavointa de a indruma si pe altii sa descopere ca in acest Cartier tanar se DORESTE a se construi un lacas de cutl care sa dainuiasca peste veacuri dand marturie despre jertfa tuturor celor ce s-au ostenit si au adus obolul lor

Contact

Adresa: TULCEA,Str.HUREZULUI nr,4

Telefon: 0744497538

E-mail: vasile.spanoae@yahoo.com

Biserica parohială „Sf. Ilie Tesviteanul” 

Parohia „Sfântul Ilie Tesviteanul”, cu sediul în strada Hurezului nr.4 din Tulcea, a fost înfiinţată la 1 iulie 2003, în baza Deciziei nr.176 din 29 iulie 2003 a Arhiepiscopiei Tomisului, sub arhipăstorirea Înalt Prea Sfinţitului dr. Teodosie, cu scopul de a deservi nevoile de ordin spiritual ale locuitorilor din noul Cartier Lotizare al oraşului Tulcea.

Pe seama noii parohii, în 6 noiembrie 2003, în biserica „Buna Vestire” din Tulcea, a fost hirotonit preot tânărul absolvent al Facultăţii de Teologie din Constanţa, Grosu Ionuţ Raul, care începe demersurile pentru construirea capelei provizorii. Proiectul urbanistic de detaliu «Biserica Ortodoxă Sf. Ilie Tesviteanul» , nr.10/2004, a fost întocmit de S.C. SARDAN IMPEX S.R.L. – arh. Gabriela Sarvaş şi a primit Avizul nr.20 din 11 martie 2004 al Comisiei tehnice de urbanism a municipiului Tulcea. Consiliul Local al municipiului Tulcea, prin Hotărârea nr. 83 din 31 martie 2004, a atribuit în folosinţă gratuită noii Parohii «Sf. Ilie Tesviteanul», pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 2500 mp, situat în str. Hurezului nr.4, în vederea realizării obiectivului «Biserica Ortodoxă Sf. Ilie Tesviteanul» şi a aprobat Planul urbanistic de detaliu. La 1 mai 2004 a fost semnat contractul de concesiune între Consiliul Local şi Parohia «Sf. Ilie Tesviteanul».

În anul 2010, prin Hotărârea nr.130 din 27 mai, Consiliul Local al municipiului Tulcea a aprobat transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Ilie Tesviteanul”, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului în suprafaţă de 2.500 mp, situat în strada Hurezului nr.4 din Tulcea, înscris în Cartea Funciară nr.32632 a localităţii Tulcea, având vecinii Str. Coziei (la nord), Str. Freziei (la sud), alee (la est) şi str. Hurezului (la vest). Actul de transmitere fără plată încheiat între Consiliul Local Tulcea, reprezentat prin primarul Constantin Hogea şi Parohia «Sf. Ilie Tesviteanul», reprezentată de parohul Vasile Spânoae, a fost autentificat în 14 februarie 2011, sub nr.218 de către Biroul Notarial Ene Frosina (Tulcea). La 1 martie 2011, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea dispune intabularea dreptului de proprietate cu titlu de transmitere fără plată în favoarea Parohiei «Sf. Ilie Tesviteanul» , începând cu data de 14 februarie 2011.

Capela provizorie din lemn a fost construită in timpul preotului  Grosu Ionuţ Raul cu contribuţia enoriaşilor parohiei şi sprijinul financiar al : Gogancea Mihai – dir. adj. la Direcţia de Finanţe Publice Tulcea, Tudor Dumitru – dir. gen. firma S.C. TUDOMAR S.R.L., Sava Ionel – ing. S.C. Deltacons Tulcea, firmele CAMPOFRIO şi GENERAL ELECTRIC, S.C. Demat – Cons. S.R.L. (adm. Stănică Dumitru).

Lucrările au fost executate de către o echipă de muncitori de la S.C.Delta Cons S.R.L,împreună cu numeroşi credincioşi din Parohie, sub supravegherea directă şi permanentă a Domnului Ing .Sava Ionel,salariat al S.C. Delta Cons S.R.L.

Prima Sf. Liturghie în capela provizorie a fost săvârşită în ziua de 25 decembrie 2004, după oficierea sfinţirii mici de către protoiereul Ispas Romeo Gabriel, urmată de slujba închinatã praznicului Naşterii Domnului.

Noul paroh, pr. Spânoae Vasile, numit la parohie începând cu data de 1 mai 2007, a întreprins în anii 2007 – 2008(de la numire şi până la Sinţirea Capelei)următoarele:

 S-a cadastrat terenul, s-a executat lucrarea de împrejmuire a terenului cu gard de beton şi panouri (în 19 septembrie 2007 s-a turnat temelia gardului), pereţii interiori şi tavanul Capelei au fost izolaţi în întregime cu regips, a fost înlocuit în întregime acoperişul din plăci de azbociment (cu care Capela a fost acoperită iniţial) cu tablă lindab, lucrare susţinută financiar de Primăria municipiului cu suma de 5000 lei, pereţii exteriori ai Capelei au fost izolaţi cu polistiren, montându-se şi ulucele de scurgere la acoperiş.

A fost zidită Sf. Masă pe care s – a aşezat o placă de granit. S-a construit clopotniţa exterioară lipită de biserică şi au fost urcate cele două clopote .Cel mare, în greutate de 180 kg, turnat la Rancon Iaşi prin grija unui sponsor,care a dorit să rănână anonim şi cu contribuţia enoriaşilor parohiei, poartă inscripția „Parohia Sf. Ilie Tulcea 2007”, celălalt, de aprox. 30 kg, a fost donat de un credincios.(Strâmbeanu Mihai)

A fost montată catapeteasma, pictată de Victoria Cojocaru, pictor bisericesc autorizat de Patriarhia Română, care a realizat şi pictura murală pe pal de pe pereţii interiori ai Capelei. Registrul icoanelor împărăteşti de la catapeteasmă este format din icoanele Sf. Ioan Botezătorul,Arhanghelul Gavriil, Maica Domnului cu Pruncul, Mântuitorul Hristos,Arhanghelul Mihail, Sf. Ilie – icoana hramului. Uşile împărăteşti ale catapetesmei au fost sculptate de teologul Florin Cârlan, fost cântăreţ bisericesc la biserica «Sf. Gheorghe» din Tulcea. S-a pictat dvera de catre pictorul Victoria Cojocaru, biserica a fost înzestrată cu strana cantăreţului şi iconostasul Mântuitorului Iisus Hristos sculptate în lemn la Târgu Neamţ  , scaun arhieresc a fost executat de S.C. NarcisaMobDizain, serafim din lemn de tei sculptat de Gheorghe Cârlan(tatăl lui Florin Cârlan), candele şi icoane, tâmplarul tulcean Craiu Ion a executat stranele credincioşilor. Sfântul Altar a fost mochetat integral. Lucrările au fost executate în regie proprie de preotul paroh împreună cu enoriaşii parohiei.

            20iulie 2008,prima Sfinţire oficiată de către P.S.VISARION,după intonizarea ca EPISCOP al Episcopiei Tulcii,Episcopie nou înfiinţată

Capela a fost sfinţită în 20 iulie 2008, ziua hramului, de P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, zi în care a fost oficiată, după Sf. Liturghia arhierească, şi slujba de sfinţire a locului şi punerea pietrei de temelie la noua biserică la care lucrările de construcţie au început în anul 2009. Din soborul de preoţi au făcut parte preoţii Andone Dumitru (biserica «Sf. Gheorghe» Tulcea), Ene Nichifor (biserica «Sf. Împăraţi» Tulcea), Veniamin Zamfir (biserica din satul Mineri), Liviu Tudor (Capela Jandarmeriei Bucureşti), parohul bisericii, Spânoae Vasile şi diaconul Caragaţă Eugen (biserica «Sf. Grigorie Luminătorul» Tulcea). A fost prezent primarul municipiului Tulcea,

ing. Constantin Hogea.

            Preotul paroh iconom stavrofor Vasile Spânoae,a primit ACT DE APRECIERE spre o şi mai mare râvnă în activitatea preoţească.

                                                            HRISOV

S-a sfinţit biserica cu hramul ‘’Sfântul Ilie Tesviteanul’-Tulcea,Protoieria Tulcea în timpularhipăstoririi P.S. Sale VISARION BÂLŢAT Episcopul Tulcii,preot paroh fiind P.C.Pr. Spânoae Vasile,anul mântuirii 2008,luna iulie,ziua 20.

    Dumnezeului nostrum slavă!

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Amin

                                                     VISARION

                                                 Episcopul Tulcii

Nr.580/11iulie 2008

HRISOV 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

S-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul «Sf. Ilie Tesviteanul» din localitatea Tulcea, Protoieria Tulcea, judeţul Tulcea, în timpul arhipăstoririi P.S. Sale VISARION BĂLŢAT, Episcopul Tulcii, în anul mântuirii 2008, luna iulie, ziua 20.

Dumnezeului nostru slavă !

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin

† VISARION

Episcopul Tulcii

Nr.580/11 iulie 2008

La cererea nr. 26111 din 10 august 2007 a parohului Vasile Spânoae, Primăria municipiului Tulcea emite Certificatul de Urbanism nr.1143 / 26111 din 24 august 2007; la cererea nr. 10067 din 7 martie 2008 se emite Autorizaţia de construire nr. 148 / 10067 din 28 martie 2008. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire nr.7/2008 a fost întocmit de S.C. ARHITOP DESIGN S.R.L. Constanţa – arh. Liviu Scurtulescu.

La solicitarea parohului V. Spânoae din 11 ianuarie 2012, Primăria municipiului emite Autorizaţia de construire nr.9 din 19.01.2012 pentru Reautorizare AC nr.148/28/03.2008 pentru lucrări rămase de executat. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 28 februarie, cu dată de începere a execuției lucrărilor 3 martie 2009. Graficul de urmărire a calităţii execuţiei lucrărilor la Biserica Ortodoxă «Sf. Ilie Tesviteanul» vizat de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Tulcea arată că recepţia amplasamentului şi trasarea în teren a construcţiei s-a realizat în 18.02.2009, recepţia cotei finale a săpăturii la fundaţie s-a făcut în martie 2009, iar recepţia armării centurilor peste talpa de fundare la 20 noiembrie 2009.

Lucrările de construcţie a bisericii se realizează în regie proprie, cu contribuţia credincioşilor, începând cu fundaţia. Diriginte de şantier este inginerul Matei Gheorghe (Tulcea).

La data de 16 decembrie 2012 zidurile bisericii sunt înălţate la 2 m.Lucrarile de zidarie sunt executate  de fratii Scripniciuc ION ,CONSTANTIN,DAN ,ajutati de enoriasi(Şchiopu Gheorghe,Grosu Tudorel,Şabloschi Ion)

 Curtea bisericii este bine gospodărită, plantată cu 50 de pomi fructiferi din diferite soiuri, 30 de butaşi de trandafiri şi 20 de butaşi de viţă de vie.

Lângă biserică a fost construit Aşezământul social «Sf. Ilie Tesviteanul” al cărui loc a fost sfinţit în 2 iulie 2011 de către preotul paroh Vasile Spânoae, eveniment la care a participat primarul municipiului Tulcea, ing. Constantin Hogea, deputatul Avram Marian, membrii grupului Rotary, credincioşi. În vederea construirii Aşezământului social «Sf. Ilie Tesviteanul» au fost eliberate de Primăria municipiului Certificatul de Urbanism nr.475 din 9 iunie 2011 şi Autorizaţia de construire nr.38 din 10 februarie 2012 (documentaţia tehnică a fost elaborată de S.C. PRISMA – PROIECT S.R.L. Tulcea – arh. Savencu Alexandru în 2011). Clădirea aşezământului, construită la roşu în 2012 (în anul 2011 s-a săpat fundaţia şi s-a zidit parterul, în 2012 s-a zidit etajul, s-a pus acoperişul, s-au montat ferestrele şi uşile), cuprinde locuinţa parohială (8 încăperi la etaj, la care au început finisajele), la parter sală de mese, bucătărie, baie, 2 spaţii de cazare,  (6 incaperi).

Slujitorii bisericii: Grosu Ionuţ Raul (6.11.2003 – 1.05.2007, transferat la Parohia

«Sf. Gheorghe» din Tulcea), Vasile Spânoae (paroh din 1.05.2007 şi în prezent, transferat de la biserica din Sarinasuf, aceasta fiind şi ziua instalării şi a primei Sf. Liturghii oficiată de preot).

Cântăreţi bisericeşti: Trucă Marius, elev la Seminarul Teologic Ortodox Tulcea (până la 1 mai 2007), Ene Cristian, venit de la Parohia «Schimbarea la Faţă» din Tulcea (1.05.2007 – 30.10.2007, când a demisionat), în prezent strana este deservită de doi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox Tulcea (Cioată Andrei, Irimia Nicolae ) şi onorific de Costea Gabriel (din 2008).

Despre autor

Avatar

admin

Lasa un comentariu