Parohii

Capela „Naşterea Maicii Domnului”

Capela se află sub ocrotirea Maicii Domnului şi poartă hramul “Naşterea Maicii Domnului”. A fost sfinţită şi dată în folosinţă la date de 8 septembrie 2000, de către un sobor de preoţi militari şi civili, ortodocşi şi romano-catolici, avândul în frunte pe P.S.Sa Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei.

La 10 iunie 1999 s-a săvârşit slujba de sfinţire a locului şi punerea pietrei de temelie cu un sobor de preoţi ortodocşi şi romano-catolici.

Terenul pe care s-a început construcţia este domeniu public de interes naţional aflat în administrarea U.M.02044 Tulcea. Pentru construcţia Capelei Militare, hotărârea Consiliului Local a fost adoptată în unanimitate de cei 22 consilieri votanţi.

Construcţia Capelei a fost susţinută de către toate unităţile militare din garnizoanele Tulcea, Babadag şi Victoria întrunind toate categoriile de forţe, conform tabelului cu sponsori şi ctitori, precum şi diferiţi sponsori din zonă şi din jud. Suceava

Construcţia Capelei a fost executată în regie proprie, iar partea de construcţie din lemn, inclusiv turla, de o echipă de meşteri dulgheri din localitatea Vatra Moldoviţei jud. Suceava, condusă de maistrul în construcţii Petru Ciornei. Lucrările au fost conduse de Plutonier adjutant şef Sterea Iordan, în prezent administratorul Capelei. Iniţial picturile au fost realizate de Căpitan Mircea Popiţiu. Obiectele bisericeşti necesare desfăşurării serviciilor religioase au fost procurate de la magazinul Patriarhie Române din Bucureşti. Clopotniţa este prevăzută cu trei clopote de diferite mărimi, clopotul mare fiind de 80 kg. şi a fost executat la S.C. Rulmentim S.A. Bârlad. Şi o toacă de scândură.

Împrejurul Capelei s-au construit trotuare, peluza, spaţii verzi, alee betonată 2m latura a două peluze cu pomi fructiferi şi împrejmuire din scândură pe fundaţie din beton şi stâlpi din ţevă de 2mm. În faţa Capelei există un platou betonat de 14x12m. Accesul în curte este direct din stradă.

Valoarea lucrării la data recepţiei (2001) a fost de 650 milioane lei. De la aceea dată lucrările de modernizare şi îmbunătăţire au continuat (au fost schimbate toate picturile, lambrisat, terminată pe înălţime catapeteasma, au fost executate uşi noi de acces sculptate, poarta betonată de la intrarea în incintă, lucrări de izolaţie termică, etc.) astfel încât la data de 25 noiembrie 2006 a fost resfinţită de Î.P.S.Sa Dr. Teodosie Petrescu Arhiepiscopul Tomisului.

Întreaga lucrare este o îmbinare între stilul maramureşean şi cel moldovenesc şi reprezintă strădania oamenilor acestor locuri binecuvântate de Dumnezeu cu nenumărate locuri sfinte şi martiri ai lui Hristos.

Capelă militară „Naşterea Maicii Domnului” este reprezentată de pr. Dumitriu Torino, tel. 0722212815, și este situată în curtea Garnizoanei Tulcea.

Despre autor

Avatar

admin

Lasa un comentariu